Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tillsättning av avdelningschefer på TLV

Tandvårds -och läkemedelsförmånsverket, TLV, välkomnar Cecilia Frostegård och Pontus Johansson som avdelningschefer på myndigheten. Cecilia Frostegård tillträder den 1 december och Pontus Johansson tillträdde den 1 oktober.

- Med Cecilia och Pontus får TLV två chefer med stor erfarenhet av strategiska frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet, med fokus på läkemedel, säger Agneta Karlsson, generaldirektör för TLV.

Del av organisationsöversyn

GD Agneta Karlsson genomför en översyn av TLV:s organisation. Som del av det utlyste TLV i somras tre tjänster som avdelningschef. Två har tillsatts. Rekryteringen av avdelningschef för Avdelningen för värdebaserad prissättning pågår.

Cecilia Frostegård

Bilden visar Cecilia Frostegård

Cecilia kommer att leda Avdelningen för prisreglering och tillsyn. Hon är apotekare och har nästan 30 års erfarenhet som chef och ledare från internationella företag inom läkemedelsindustrin, bland annat som chef över andra chefer och har arbetat i ledningsgrupper på olika nivåer.

Hennes uppdrag har präglats av tvärfunktionella samarbeten med aktörer från universitet, sjukhus och forskargrupper. Sedan 2018 har hon arbetat som enhetschef på TLV och sedan 2019 dessutom som biträdande avdelningschef på den avdelning där hon nu är avdelningschef.

- Jag är mycket intresserad av ledarskap och strävar efter att leda med tillit. Jag har stor tilltro till det utvecklande ledarskapet som TLV utgår från, säger Cecilia.

Pontus Johansson

Bilden visar Pontus Johansson

Pontus leder Avdelningen för Analys, marknad och tandvård. Han är nationalekonom och har arbetat i många år inom regioner och i statlig verksamhet med strategiska frågor inom sjukvårdsområdet, med fokus på läkemedel.

Fram tills han började på TLV 2014, arbetade han omkring tio år på Socialdepartementets analysfunktion, bland annat med förhandlingar med regionerna om statsbidraget för läkemedel, med den nationella läkemedelsstrategin och med apoteksomregleringen med mera.

Pontus har varit enhetschef på TLV sedan 2018 och vikarierar för Fredrik Andersson som är tjänstledig fram till 30 augusti 2021.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2020