Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny rapport kring TLV:s medicinteknikuppdrag

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, redovisar i en ny rapport det arbete som myndigheten bedriver inom medicinteknikuppdraget. Detta uppdrag är från och med i år en permanent del av TLV:s verksamhet, vilket främjar det långsiktiga målet att verka för kostnadseffektiv och jämlik användning av medicintekniska produkter i hela landet. Rapporten beskriver hur TLV arbetar för att utveckla verksamheten och vad som har utförts under året.

Regionerna etablerade vid årsskiftet en gemensam samverkansmodell för medicinteknik med ett medicintekniskt produktråd, MTP-rådet. MTP-rådet utgör nu beställare och mottagare av TLV:s hälsoekonomiska bedömningar. I den nya processen för nationellt ordnat införande av medicinteknik, har TLV en roll att utföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter samt horisontspaning.

Syftet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter är att stödja kliniska beslut och upphandling hos regionerna. TLV:s hälsoekonomiska bedömningar baseras huvudsakligen på underlag från de företag som tillhandahåller produkterna. TLV ser därför att ett gott samarbete med både regioner och företag är centralt. Därtill finns utvecklingspotential i den internationella samverkan liksom samverkan med andra myndigheter och patientföreningar.

Uppföljning av de medicintekniska produkter som genomgår processen för nationellt ordnat införande av medicinteknik, är en viktig del som kommer att byggas upp successivt. Samtidigt arbetar TLV redan med regeringsuppdrag kring uppföljning av både läkemedel och medicinteknik. Därmed finns möjligheter att aktivt bidra till utvecklingen av uppföljningsarbetet framöver.

Sidinformation


Publicerad
3 december 2020