Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Återbäringen från läkemedelsföretag minskar med 288 miljoner

Återbäringen från sidoöverenskommelser mellan regioner och läkemedelsföretag beräknas enligt prognosen uppgå till 2 796 miljoner kronor år 2020. Det är en minskning med 288 miljoner kronor jämfört med 2019. Det visar Tandvårds-och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, prognos av besparingar från sidoöverenskommelser 2020.

Den huvudsakliga anledningen till minskningen är att återbäringen för läkemedelsgruppen hepatit C bedöms bli betydligt lägre jämfört med 2019 då färre antal patienter har behandlats.

- Efter att 10 600 patienter behandlades mot hepatit C under 2018 och 2019, har behovet minskat. Många har redan behandlats under de år läkemedlen har funnits, men här ser vi även att den pågående pandemin påverkar, säger Pontus Johansson, vikarierande avdelningschef på TLV.

Återbäringen för TNF-hämmare beräknas också minska jämfört med 2019. Detta på grund av att användningen flyttas från läkemedel med hög återbäring till läkemedel med lägre återbäring (och lägre pris).

Totalt har 58 läkemedel omfattats av sidoöverenskommelser under hela eller delar av 2020. De flesta sidoöverenskommelserna gäller cancerläkemedel, faktor VIII-preparat, faktor IX-preparat, TNF-hämmare och läkemedel för behandling av hepatit C. Det är ofta läkemedel som har stor försäljning och höga behandlingskostnader som omfattas av sidoöverenskommelser.

Staten och regionerna delar på återbäringen. Regionerna erhåller 60 procent av återbäringen och 40 procent tillfaller staten.

Faktaruta

  • Sidoöverenskommelserna mellan läkemedelsföretag och regioner innebär att företagen står för en del av läkemedelskostnaderna och att kostnaderna för användning av läkemedlen blir lägre för staten och regionerna.
  • TLV har regeringens uppdrag att löpande redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och regioner ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning. I uppdraget ingår att göra två prognoser för helåret 2020. Den första prognosen lämnades över till regeringen i juni. Denna prognos är den andra för året, som lämnas över till regeringen i december. Utfallet av besparingen 2020 ska slutredovisas senast den 20 mars 2021.

Sidinformation


Publicerad
11 december 2020