Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV får i uppdrag att utveckla farmaceutiska tjänster

Regeringen har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag att utveckla farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek med syfte att bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning. Uppdraget, som är en försöksverksamhet, ska pågå i tre år och slutredovisas i mars 2024.

- Det är mycket positivt att vi nu får ett uppdrag kring farmaceutiska tjänster och får ta arbetet vidare utifrån våra tidigare förslag. På sikt är målet att öppenvårdsapoteken ska bidra mer till god och säker läkemedelsanvändning genom en eller flera farmaceutiska tjänster utöver grunduppdraget kring rådgivning, vilket på sikt och rätt hanterat kan vara en del i att avlasta sjukvården, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

Uppdraget kring farmaceutiska tjänster tar sin utgångspunkt i så kallade policylabb som TLV föreslog i den förstudie kring farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek som myndigheten lämnade till regeringen i december 2019.

Sidinformation


Publicerad
23 december 2020