Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya och borttagna utbytesgrupper

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Fulvestrant och Mesalazin 1 g (Grupp B) nya utbytesgrupper

Från och med januari finns Fulvestrant med som ny utbytesgrupp på listan över periodens varor och från februari finns Mesalazin 1 g (Grupp B) med som ny utbytesgrupp på listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

Januari

Fulvestrant Teva

459797

250 mg

Injektionsvätska, förfylld spruta

Januari

Fulvestrant STADA

551685

250 mg

Injektionsvätska, förfylld spruta

Januari

Fulvestrant Sandoz

571889

250 mg

Injektionsvätska, förfylld spruta

Januari

Faslodex®

594405

250 mg

Injektionsvätska, förfylld spruta

Januari

Faslodex®

492633

250 mg

Injektionsvätska, förfylld spruta

Januari

Faslodex®

099215

250 mg

Injektionsvätska, förfylld spruta

Januari

Faslodex®

451639

250 mg

Injektionsvätska, förfylld spruta

Januari

Faslodex®

408217

250 mg

Injektionsvätska, förfylld spruta

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

Februari

Mesalazin Orion

559655

1 g (Grupp B)

Suppositorium

Februari

Salofalk

547154

1 g (Grupp B)

Suppositorium

Captopril och Glukos Infusionsvätska 25 mg/ml (Buffrad), Borttagna utbytesgrupper

Från och med december finns Captopril, inte med som utbytesgrupp på listan över periodens varor och från och med januari finns Glukos Infusionsvätska 25 mg/ml (Buffrad), inte med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara.

Förpackningar i de senast borttagna utbytesgruppen

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

December

Captopril Mylan

584219

25 mg

Tablett

December

Captopril Mylan

419754

25 mg

Tablett

December

Captopril Actavis

006788

25 mg

Tablett

December

Captopril Actavis

007165

50 mg

Tablett

December

Captopril Mylan

420364

50 mg

Tablett

Januari

Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad

007536

25 mg/ml (Buffrad)

Infusionsvätska

Januari

Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad

007547

25 mg/ml (Buffrad)

Infusionsvätska

Januari

Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad

099353

25 mg/ml (Buffrad)

Infusionsvätska

Januari

Glukos Braun 25 mg/ml buffrad

131003

25 mg/ml (Buffrad)

Infusionsvätska

Januari

Glukos Braun 25 mg/ml buffrad

130963

25 mg/ml (Buffrad)

Infusionsvätska

Sidinformation


Publicerad
13 januari 2021