Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prukaloprid nya utbytesgrupper

Från och med juni finns prukaloprid 1 mg och 2 mg med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

Juni

Resolor

379626

2 mg

Tablett

Juni

Resolor

559842

2 mg

Tablett

Juni

Prucalopride Orifarm

040088

2 mg

Tablett

Juni

Prucalopride Orifarm

177780

1 mg

Tablett

Juni

Resolor

087667

1 mg

Tablett

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2021