Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV får uppdrag att stärka tillgången till äldre antibiotika

TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att stärka tillgången till äldre antibiotika. Uppdraget innebär att både analysera nuläget och att föreslå åtgärder som gör att äldre antibiotika finns kvar på marknaden.

Antibiotikaresistens är ett stort och ökande problem globalt såväl som i Sverige, och det finns ett starkt samband mellan användning av antibiotika och utveckling av antibiotikaresistens. Få nya antibiotika är under utveckling och de antibiotika som finns måste användas på ett ansvarsfullt sätt. Både nya och gamla antibiotika som är av särskilt medicinskt värde måste finnas tillgängliga.

− Antibiotikaresistensen är ett av de största hoten mot människors hälsa. Uppdraget känns därför mycket angeläget, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.
I uppdraget ska myndigheterna analysera:

  • vilka antibiotika som försvunnit från den svenska marknaden och som det fortfarande finns ett behov av, samt vilka antibiotika som löper risk att försvinna,
  • de mest betydande marknadsinträdeshindren för äldre antibiotika,
  • orsaker till att äldre antibiotika tas bort från svenska marknaden,
  • hur olika möjliga stimulans-, ersättnings- och finansieringsmodeller kan utformas för att ge incitament att behålla äldre antibiotika på marknaden.

Myndigheterna ska därefter bedöma om man kan öka incitamenten för att behålla äldre antibiotika på marknaden eller få tillbaka värdefulla antibiotika som försvunnit. Myndigheterna ska också ta hänsyn till om det är möjligt att samverka på nordisk nivå och på EU-nivå.

TLV ansvarar i huvudsak för att rapportera och delredovisar uppdraget i april 2022. Uppdraget slutredovisas senast den 1 november 2022.

*Rubriken har justerats 2021-09-24 för att förtydliga uppdraget.

Sidinformation


Publicerad
13 september 2021