Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Treprostinil nya utbytesgrupper

Från och med september finns Treprostinil med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

September

Tresuvi

559885

1 mg/ml

Infusionsvätska, lösning

September

Remodulin

411844

1 mg/ml

Infusionsvätska, lösning

September

Remodulin

495203

1 mg/ml

Infusionsvätska, lösning

September

Tresuvi

067516

5 mg/ml

Infusionsvätska, lösning

September

Remodulin

035339

5 mg/ml

Infusionsvätska, lösning

September

Remodulin

567483

5 mg/ml

Infusionsvätska, lösning

September

Remodulin

125613

5 mg/ml

Infusionsvätska, lösning

September

Tresuvi

168992

10 mg/ml

Infusionsvätska, lösning

September

Remodulin

381803

10 mg/ml

Infusionsvätska, lösning

September

Remodulin

375005

10 mg/ml

Infusionsvätska, lösning

Sidinformation


Publicerad
16 september 2021