Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Beslut om höjd ersättning till apoteken för läkemedel i periodens vara-systemet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att höja den extra ersättning som apoteken får för expediering av läkemedel i periodens vara-systemet. Beslutet om höjningen baseras på en begränsad översyn av handelsmarginalen som genomförts under 2021.

Det innebär att ersättningen som apoteken får för att expediera generiskt utbytbara läkemedel, det vill säga läkemedel som ingår i periodens vara-systemet höjs med 1,25 kronor till 12,75 kronors tillägg per förpackning.

När TLV bedömer nivån på handelsmarginalen sker det utifrån apotekens kostnader och intäkter för hela verksamheten och även hur tillgängligheten till apoteksservice påverkas på lång sikt. Översynen visade att det finns ett samlat ekonomiskt behov av att öka den reglerade handelsmarginalen med totalt 75 till 85 miljoner kronor per år från och med 2022. Till grund för beräkningen ligger de senaste årens utveckling på apoteksmarknaden i kombination med ökade kostnader.

- Vi ser att de kommande avgiftshöjningarna kommer medföra kostnader för apoteken som de inte har möjlighet att påverka eftersom läkemedel inom förmån är prisreglerade. Det tillsammans med ökad konkurrens och sjunkande lönsamhet innebär en risk att tillgängligheten till apoteksservice kan komma att försämras i vissa geografiska lägen, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef.

Ett skäl till att höjningen sker genom ett ökat generikatillägg är att apotekens ersättning för att expediera läkemedel inom periodens vara-systemet har haft en svagare utveckling jämfört med läkemedel utan konkurrens. Samtidigt genererar periodens vara-systemet stora besparingar för det offentliga och för apotekskunderna och medför en extra arbetsinsats av apoteken i form av information

Höjningen av generikatillägget bedöms som konkurrensneutral då den omfattar samtliga apotek på ett likartat sätt.

Beslutet innebär ändringar i myndighetens föreskrifter om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna (TLVFS 2009:3). Föreskriftsändringarna träder i kraft den 1 januari 2022 för att sedan börja tillämpas när läkemedel expedieras på apotek från och med den 1 februari 2022.

Sidinformation


Publicerad
29 november 2021