Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prognos 2 för 2021 års återbäring från sidoöverenskommelser

TLV prognostiserar i en ny rapport till regeringen att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 2,7 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för år 2021.

Det är ungefär 124 miljoner kronor lägre än den återbäring som betalades för 2020 och 385 miljoner kronor lägre än återbäringen från 2019. Den huvudsakliga anledningen till minskningen är att återbäringen för läkemedelsgruppen TNF-hämmare sjunker till följd av att sidoöverenskommelserna för dessa läkemedel löpte ut oktober i år.

De senaste åren har många nya läkemedel introducerats i ett allt tidigare skede. Det gör att osäkerheterna kring effekterna av dessa läkemedel ofta är stora. Sedan 2014 har därför regionerna och läkemedelsbolagen kommit överens om att bolagen ska lämna en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till regionerna. Syftet är att säkerställa att kostnaden för nya läkemedel är rimlig, hantera osäkerheter och skapa förutsättningar för fler patienter att få tidig tillgång till behandling.

Sidoöverenskommelserna har också stimulerat konkurrens vilket har sänkt kostnaderna för många läkemedel. TLV koordinerar processen och följer löpande upp utfallet.

Sidinformation


Publicerad
13 december 2021