Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Priset på läkemedel för cystisk fibros fortfarande för högt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att läkemedlen Kaftrio och Kalydeco mot cystisk fibros inte kommer att subventioneras eftersom det pris företaget begär är långt över vad som är rimligt. Det är andra gången företaget ansöker om subvention för de båda läkemedlen.

– Vi känner verkligen med de som berörs av det här beslutet eftersom det drabbar svårt sjuka patienter med stora behov av nya behandlingar. Vi håller med företaget om att Kaftrio och Kalydeco har god effekt. Samtidigt behöver företaget ta sitt ansvar och sätta priser som står i rimlig relation till hälsovinsten. Det är viktigt att läkemedel har rimliga priser för att så många som möjligt ska få ta del av de behandlingar de behöver, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.

Med utgångspunkt i företagets ansökta pris och underlag är kostnaden för Kaftrio och Kalydeco mycket högre än för andra läkemedel mot lika svåra sjukdomar. TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna för de båda läkemedlen, men en sidoöverenskommelse mellan företaget och regionerna har inte nåtts. En sådan överenskommelse skulle ha kunnat sänka kostnaderna för behandlingarna och därmed ha påverkat beslutet om subvention av Kaftrio och Kalydeco.

Det är också viktigt att nämna att företaget alltid har möjlighet att ansöka om subvention igen, vilket vi hoppas att de gör.

Utgångspunkter för beslut

TLV:s uppdrag är att utvärdera om läkemedlen har ett rimligt pris i förhållande till nyttan av behandlingen där både förbättringar i livskvalitet och livslängd beaktas. Det kallas värdebaserad prissättning och innebär att varje företag som har ett bra läkemedel ska få betalt efter hur mycket nytta patienten får av behandlingen. TLV värderar läkemedel utifrån lagen om läkemedelsförmåner och den etiska plattform som har tagits fram av riksdagen för hur offentlig sjukvård ska prioriteras.

Sidinformation


Publicerad
27 januari 2022