Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Årsredovisning 2021: Fler regeringsuppdrag och ökat EU-samarbete på TLV

Under 2021 har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avrapporterat ett antal angelägna regeringsuppdrag och fått flera nya som en följd av de förändringar som pågår på de marknader myndigheten reglerar. Detta framgår av TLV:s årsredovisning för 2021 som har lämnats över till regeringen.

— TLV:s verksamhet växer och blir alltmer komplex. Det har under 2021 blivit ännu tydligare att behovet av utveckling är stort framför allt på läkemedelsområdet– både genom effektiviseringar inom befintliga system och genom utveckling av nya metoder och regelverk, säger Agneta Karlsson, generaldirektör för TLV.

TLV har under året fortsatt att utreda, analysera och ge förslag på frågor om hur vi kan utveckla den värdebaserad prissättningen. Det handlar till exempel om hur vi behöver använda hälsodata, förslag på nya betalmodeller för ATMP och precisionsmedicin och börjat ta fram förslag på kostnadsdämpande åtgärder på läkemedel inom förmånerna.

Myndigheten har också inlett arbetet med ett flertal andra uppdrag, så som försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster, försöksverksamhet med miljöpremie och att säkra tillgången till äldre antibiotika.

— Gemensamt för samtliga uppdrag är behovet av bred samverkan med berörda branscher, regionerna, professionerna och patienterna. Gemensamt är också vikten av tillgång till data och för TLV är detta av högsta prioritet för att kunna följa upp och styra mot mer hälsa, säger Agneta Karlsson.

TLV har även fortsatt vidareutveckla arbetet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter tillsammans med regionerna utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Under året har myndigheten även genomfört en informationskampanj för Tandpriskollen, prisjämförelsetjänsten för tandvård.

TLV tar ledande roll i europasamarbetet

Under året har myndigheten fortsatt sitt arbete för ett effektivare europeiskt samarbete inom området utvärdering av medicinska tekniker (HTA). HTA-förordningen har under året beslutats av EU-parlament och Ministerrådet och TLV har fått en ledande roll i HTA-projektet EUnetHTA21. HTA-förordningen träder i kraft 2025 och kommer att förändra delar av TLV:s arbete framöver.

Nedan är ett urval av viktiga händelser inom TLV:s verksamhet under 2021

 • TLV redovisar uppdraget om hälsoekonomiska bedömningar och betalningsmodeller för precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel (ATMP).
 • TLV redovisar uppdraget med förslag om ett särskilt periodens vara-utbyte för dosdispenserade läkemedel.
 • TLV redovisar en översyn av apotekens handelsmarginal och beslutar om höjd ersättning till apoteken för läkemedel i periodens vara-systemet.
 • TLV redovisar uppdraget om utvecklad uppföljning med hjälp av data från exempelvis nationella tjänsteplattformen.
 • TLV fortsätter sitt arbete för ett effektivare europeiskt samarbete inom området utvärdering av medicinska tekniker (HTA) och är en av 13 europeiska myndigheter som ingår i projektet EUnetHTA21 och får en ledande roll i det europeiska HTA-projektet.
 • TLV genomför en informationskampanj för Tandpriskollen för att få fler att använda sig av den oberoende prisjämförelsetjänsten för tandvård.
 • TLV lanserar en webbapplikation som visar regionernas användning av TNF-hämmare och som visar utrymme för besparingar.
 • TLV inleder arbetet med flera viktiga regeringsuppdrag:
  • Genomföra kostnadsdämpande åtgärder på läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna
  • Ta fram en modell för en miljöpremie inom periodens vara-systemet
  • Behålla tillgången på äldre antibiotika
  • Genomföra en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster

Sidinformation


Publicerad
23 februari 2022