Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslår bland annat ett nytt tillstånd för teknisk extraktion som möjliggör att enstaka tänder, som saknar annat extraktionstillstånd inom stödet, kan tas bort om speciella villkor är uppfyllda.

Det föreslås även nya åtgärder, tillstånd och ändringar i regler som syftar till att förbättra tandvårdsstödet samt mindre justeringar som ska göra regelverket mer enhetligt och ändamålsenligt.

TLV:s förslag är ute på remiss och från och med den 15 januari år 2023 kan de nya föreslagna ändringarna ingå i tandvårdsstödet.

Remissen och en sammanfattning av de föreslagna ändringarna finns på TLV:s webbplats.

Sidinformation


Publicerad
11 mars 2022