Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Delrapportering av uppdrag för att stärka tillgången till äldre antibiotika

Det är viktigt att bevara antibiotikan inför framtiden. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har gjort en delrapportering till regeringen av uppdraget att stärka tillgången till äldre antibiotika.

Uppdraget syftar till att identifiera insatser för att stärka tillgången till äldre antibiotika. I uppdraget ingår även att bedöma vilken typ av insatser som är ändamålsenliga och genomförbara.

Målsättningen är att hälso- och sjukvården har fortsatt tillgång till ett brett sortiment av effektiva äldre antibiotika för att behandla infektioner och bibehålla en fortsatt låg resistensutveckling.

I det fortsatta arbetet kommer myndigheterna att arbeta vidare med tre spår; regulatoriska förutsättningar, prissättning och volym/tillgänglighet. Myndigheterna kommer bland annat att slutföra kartläggningen av marknaden utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv samt fördjupa analysen av olika prissättningsmekanismer. Möjligheten att ge avgiftslättnader för antibiotika kommer att utredas liksom hur en kommunikationsinsats om regulatoriska möjligheter riktad mot läkemedelsföretag kan utformas. Därutöver kommer en klinisk värdering av antibiotika som säljs i små volymer eller som inte marknadsförs att genomföras.

Baserat på analyserna ska myndigheterna bedöma om det möjligt att genomföra en eller flera åtgärder för att öka företagens incitament att tillhandahålla äldre antibiotika av särskilt medicinskt värde på den svenska marknaden.

Slutrapportering av uppdraget kommer ske i november 2022.

Läs mer i presentationen under relaterad information.

Sidinformation


Publicerad
2 maj 2022