Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV lämnar förslag för ökad tillgång till nya genterapier

Hur ska samhället hantera nya genterapier mot svåra sjukdomar, där effekten av läkemedlen är osäker och kostnaden mycket hög? I en rapport till regeringen redovisar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, förslag på åtgärder som kan underlätta för patienterna att få tillgång till dessa läkemedel.

TLV har i uppdrag att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP).

I rapporten föreslår TLV att myndigheten tillsammans med regioner och företag gemensamt bör pröva utfallsbaserade betalningsmodeller, där storleken på betalningen till företaget beror på hur stor hälsovinsten verkligen blir.

– Det är i dag svårt både för betalare och företag att se vad de ekonomiska konsekvenserna blir i praktiken av att implementera en viss betalningsmodell. Vi har därför tittat på hur hälsoekonomiska beräkningar kan utföras så att det verkligen syns hur stor riskminskning som betalningsmodellen ger. Vi håller också på att ta fram ett simuleringsverktyg som kan användas av alla aktörer på marknaden, säger Douglas Lundin, chefsekonom på TLV.

I rapporten föreslår TLV att regeringen ska ge myndigheten ett utökat uppdrag där det tydligare framgår att myndigheten ska hjälpa NT-rådet (regionerna) med att analysera olika betalningsmodeller.

TLV ska kunna ta hänsyn till anhörigas livskvalitet

TLV har hittills inte beaktat anhörigas livskvalitet i subventionsbeslut. Data på hur anhörigas livskvalitet har påverkats har ofta inte hållit tillräcklig hög kvalitet och det har funnits tveksamheter om det är förenligt med den etiska plattformen. TLV anser att det i vissa situationer är rimligt att beakta effekter på anhöriga, när påverkan är mycket stor och när företaget i sin ansökan till TLV kan visa att deras läkemedel verkligen förbättrar anhörigas livskvalitet genom att patienten får en bättre hälsa.

TLV ska utreda hur volym ska tillåtas påverka priset

För läkemedel mot sällsynta tillstånd som säljs i små volymer begär läkemedelsföretagen ofta mycket högre priser i termer av kostnad per vunnen hälsovinst än för läkemedel mot mer vanliga tillstånd. TLV har under senare år utvecklat den värdebaserade prissättningen och har i ett antal beslut tagit hänsyn till att läkemedlen var riktade mot mycket små patientgrupper. TLV föreslår i rapporten att en mer genomgripande utredning görs av hur volym ska tillåtas påverka priset – både för läkemedel riktade mot små och stora patientgrupper.

Läs mer i rapporten under "relaterad information"

Sidinformation


Publicerad
2 maj 2022