Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apotek i glesbygd får tolv miljoner i bidrag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 44 apotek som får dela på drygt tolv miljoner kronor för verksamhetsåret 2021. Ett apotek får avslag på sin ansökan.

Antalet apotek som får bidrag är det högsta sedan bidraget infördes 2013, vilket till stor del förklaras av att kriterierna justerats från och med verksamhetsåret 2020. De nya kriterierna gör att apotek, som tidigare fått avslag till följd av att försäljningen av receptförskrivna läkemedel överstigit den tidigare tillåtna nivån, får bidrag. Även apotek som inte tidigare fått bidrag har tillkommit.

– De justeringar som gjordes av regelverket för två år sedan gör att fler apotek har möjlighet att söka och få bidrag, vilket är positivt för apotekskunder i gles- och landsbygd, säger enhetschef Gunilla Rönnholm.

Apotek i Västerbotten får mest

Elva apotek i Västerbottens län får tillsammans 3,1 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gör Västerbotten till det län som får mest i bidrag. Därefter kommer Jämtlands län där sex apotek delar på 1,7 miljoner kronor. Det genomsnittliga bidraget är strax över 280 000 kronor per apotek.

Det apotek som får högst glesbygdsbidrag är apoteket i Jörn i Västerbottens län, som får drygt en halv miljon kronor i bidrag. Det lägsta bidraget lämnas till apoteket i Norsjö i Västerbotten som får drygt 37 000 kronor.

Totalt 44 apotek i 13 län får glesbygdsbidrag. Utöver Västerbotten och Jämtland handlar det om apotek i Dalarna, Gotland, Gävleborg, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Mer information om besluten finns på sidan Glesbygdsbidrag

Glesbygdsbidrag 2021.Förstora bilden

Fakta om glesbygdsbidraget

I gällande regelverk har regeringen ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag. Apoteket ska:

  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och femton miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under minst 20 timmar per vecka.

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger fyra procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Sidinformation


Publicerad
30 maj 2022