Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sänkta priser lagerberedningar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har i en andra översyn beslutat att sänka priserna för fem lagerberedningar. Samtliga lagerberedningar fortsätter att ingå i högkostnadsskyddet.

TLV har genomfört en andra översyn av pris på sju lagerberedningar. TLV beslutade den 8 juni att sänka priserna för fem av dessa. Priserna sänks till det som bedöms motsvara kostnaden för att tillhandahålla lagerberedningarna. För två av produkterna i översynen kommer beslut att fattas vid ett senare tillfälle.

Bakgrund

I juli 2020 trädde ändringar i föreskrifterna om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention i kraft. Ändringar innebär att priserna höjdes på extemporeläkemedel. Det innebär också att TLV kan sänka priset på vissa lagerberedningar under vissa förutsättningar såsom en försäljning som överstiger 5 miljoner kronor per år, när antal utlämnande förpackningar på recept överstiger 10 000 förpackningar per år eller om det föreligger särskilda skäl.

Ändringarna i föreskrifterna om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention gjordes efter att TLV i mars 2019 fått i uppdrag av regeringen att se över prissättningen av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Enligt uppdraget skulle myndigheten bland annat se över kostnadsutvecklingens påverkan på ersättningsnivåerna och eventuella andra skäl till förändringar i prissättningen.

År 2020 genomfördes den första översynen av pris på lagerberedningar.

De nya fastställda priserna på lagerberedningarna börjar gälla från och med den 1 juli 2022.

Sidinformation


Publicerad
9 juni 2022