Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV får nytt uppdrag om precisionsmedicin och ATMP

Regeringen har gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att fortsätta det arbete med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP) som myndigheten har påbörjat.

– Vi ser fram emot att fortsätta detta angelägna arbete för att skapa förutsättningar för patienterna att få tillgång till nya innovativa behandlingar och se till så att kostnaderna står i god relation till storleken på hälsovinsten, säger Agneta Karlsson, generaldirektör på TLV.

TLV har i två tidigare regeringsuppdrag tagit fram förslag på hälsoekonomiska bedömningar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för ATMP.

TLV ska i det nya uppdraget utgå från de förslagen i de tidigare rapporterna och ska bland annat utreda varaktighet i effekt för ATMP för att minska osäkerheterna i de hälsoekonomiska utvärderingarna och utreda hur en nationell struktur för samverkan kring utfallsbaserade betalningsmodeller kan se ut.

Uppdraget ska genomföras i dialog med regioner, Rådet för nya terapier (NT-rådet) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Arbetet ska även inkludera en dialog med Socialstyrelsen om förbättrade förutsättningar för tillgång till data.

TLV ska senast den 15 september 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget.

Sidinformation


Publicerad
27 juni 2022
Till toppen