Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV får uppdrag om beredskapsapotek för att stärka krisberedskapen

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ska analysera och lämna förslag om utformningen av ett system med beredskapsapotek. Beredskapsapoteken ska säkra behovet av läkemedel även under en fredstida krissituation, höjd beredskap eller krig.

– Vi ser fram emot att bidra i det viktiga arbetet att stärka tillgång till läkemedel även i händelse av krissituationer, säger Agneta Karlsson, generaldirektör för TLV.

Myndigheterna ska bland annat utgå från de förslag och analyser som redovisas i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap
(S 2018:09). I uppdraget ingår också att undersöka hur beredskapsapotek kan hanteras med hänsyn till nationella och EU-rättsliga regler samt att göra en bedömning av konsekvenserna när det gäller effekter för konkurrens och tillgänglighet på apoteksmarknaden och kostnader för berörda aktörer.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 december 2023.

Sidinformation


Publicerad
19 juli 2022