Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sitagliptin, sitagliptin + metformin och vildagliptin nya utbytesgrupper

Från och med oktober finns sitagliptin, sitagliptin + metformin och vildagliptin med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i den senast tillagda utbytesgruppen

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

Oktober

Sitagliptin Mylan

462042

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Orion

486351

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Glenmark

540068

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Krka

062697

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin STADA

593521

25 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

076006

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Mylan

064365

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Orion

456666

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Glenmark

584602

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin SUN

427266

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Krka

166726

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin STADA

154854

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Zentiva

149710

25 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Teva

178551

25 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

451847

25 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

397423

25 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

417393

25 mg

Tablett

Oktober

Xelevia®

511171

25 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

424017

25 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

391887

25 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

076043

25 mg

Tablett

Oktober

Xelevia®

149381

25 mg

Tablett


Oktober

Sitagliptin Orion

515505

50 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Glenmark

158193

50 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Krka

169606

50 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin STADA

374716

50 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

549772

50 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

541023

50 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

076015

50 mg

Tablett

Oktober

Xelevia®

124077

50 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Orion

532106

50 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin SUN

598505

50 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Glenmark

076045

50 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin STADA

558158

50 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Krka

086441

50 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Zentiva

558629

50 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Teva

573720

50 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

599120

50 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

440378

50 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

538111

50 mg

Tablett

Oktober

Xelevia®

426256

50 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

148226

50 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

430081

50 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

451292

50 mg

Tablett

Oktober

Xelevia®

061328

50 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

076052

50 mg

Tablett


Oktober

Sitagliptin Orion

553469

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Glenmark

077471

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin SUN

197014

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin STADA

139541

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Krka

487312

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Zentiva

377339

100 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

076024

100 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

064745

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Orion

425197

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Glenmark

052872

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin STADA

059490

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Krka

435558

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Zentiva

532866

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin SUN

548576

100 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin Teva

548954

100 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

555187

100 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

076033

100 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

130640

100 mg

Tablett

Oktober

Januvia®

578451

100 mg

Tablett


Oktober

Sitagliptin/Metformin Krka

196589

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin/Metformin Glenmark

169063

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin/Metformin Zentiva

542653

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

143609

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

083610

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

516778

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin/Metformin Krka

153199

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin/Metformin Glenmark

131344

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin/Metformin Zentiva

586934

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

061786

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

439017

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

064283

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

198286

50 mg/850 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

028110

50 mg/850 mg

Tablett


Oktober

Sitagliptin/Metformin Krka

540248

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin/Metformin Glenmark

529954

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin/Metformin Zentiva

408180

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

143631

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

099137

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin/Metformin Krka

536116

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin/Metformin Glenmark

490898

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Sitagliptin/Metformin Zentiva

027956

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

435991

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

439058

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

192335

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

028121

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Velmetia®

390990

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

176027

50 mg/1000 mg

Tablett

Oktober

Janumet®

089548

50 mg/1000 mg

Tablett


Oktober

Vildagliptin STADA

059845

50 mg

Tablett

Oktober

Vildagliptin Krka

031655

50 mg

Tablett

Oktober

Vildagliptin STADA

062856

50 mg

Tablett

Oktober

Vildagliptin Accord

111163

50 mg

Tablett

Oktober

Galvus®

178793

50 mg

Tablett

Oktober

Galvus®

108562

50 mg

Tablett

Oktober

Galvus®

593140

50 mg

Tablett

Sidinformation


Publicerad
9 september 2022