Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förslag till miljöpremie i förmånssystemet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har inom ramen för ett regeringsuppdrag, tillsammans med Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten tagit fram förslag för en försöksverksamhet med en miljöpremie för läkemedel i periodens vara-systemet.

– Miljöpremien kan bidra till en effektivare konkurrens genom att jämna ut förutsättningarna mellan läkemedelsföretag med mer respektive mindre miljömässigt hållbar produktion, säger Fredrik Andersson, avdelningschef på TLV.

TLV lämnar i en rapport till regeringen förslag på konstruktion och nivå på miljöpremien samt hur den ska fungera i praktiken. Målsättningen är att försöksverksamheten ska omfatta NSAID-läkemedel (icke-steroida antiinflammatoriska medel), antibiotika och läkemedel som innehåller könshormoner. TLV bedömer dock att eventuella risker för tillgången till antibiotika till följd av en miljöpremie behöver utredas vidare.

Regeringen vill minimera utsläpp av läkemedelsrester i miljön. Därför fick TLV i maj 2021 tillsammans med Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i uppdrag att förbereda en försöksverksamhet med en miljöpremie i periodens vara-systemet.

Frivilligt för företagen att ansluta sig

Förslaget innebär att läkemedelsföretagen ansöker om miljöpremie hos Läkemedelsverket, som prövar om företagets varor uppfyller kriterierna. E-hälsomyndigheten betalar ut premien månadsvis baserat på försäljningen. Periodens vara-systemet och apotekens hantering av utbytet påverkas inte.

Premien ska skapa incitament till miljöarbete

TLV föreslår en samhällsbetald miljöpremie med en normalnivå på sju kronor och en lägre nivå på tre kronor per förpackning. Den lägre nivån gäller för tre substanser (acetylsalicylsyra, naproxen och finasterid) som tillsammans utgör cirka 50 procent av försäljningsvolymen för de läkemedel som försöksverksamheten omfattar. En konstruktion med två nivåer medför att fördelningen av den totala budgetramen, max 25,5 miljoner kronor per år, blir rättvis och skapar incitament till miljöarbete.

– Vi har beräknat miljöpremiens nivå utifrån att företagen ska ha incitament att ta på sig kostnaden förknippad med att skaffa den dokumentation som Läkemedelsverket behöver för sin bedömning, säger Fredrik Andersson, avdelningschef på TLV.

Tillgången till antibiotika får inte begränsas

Antibiotika är en unik klass av läkemedel som skiljer sig mot andra läkemedelsgrupper och det finns redan idag en dokumenterad risk för försämrad tillgång till antibiotika i Sverige. En miljöpremie kan medföra att förutsättningarna för konkurrens förändras. Samtidigt är det positivt om antibiotika kan ingå i miljöpremieverksamheten och bidra till att utsläpp av antibiotika till miljön minimeras. TLV bedömer därför att det krävs fortsatt utredning om hur tillgången till antibiotika påverkas av premien, något som föreslås genomföras inom ramen för ett genomförandeuppdrag,

– När det gäller antibiotika behöver vi vara extra försiktiga när vi påverkar marknaden. Det behöver fortsatt finnas tillgång till ett brett urval av antibiotika för att kunna använda den substans som är mest träffsäker för att minska risken för ökad resistensutveckling, säger Fredrik Andersson, avdelningschef på TLV.

Sidinformation


Publicerad
31 oktober 2022