Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV subventionerar virushämmande behandling av covid-19 till riskgrupper

Paxlovid, som behandlar patienter som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19, kommer ingå i högkostnadsskyddet från den 19 november, det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat.

Paxlovid är ett virushämmande läkemedel som används för att behandla vuxna som inte behöver behandlas med syrgas men som har ökad risk att utveckla svår covid-19, till exempel personer med hög ålder eller nedsatt immunförsvar.

­─ Det är glädjande att det nu finns ett läkemedel i högkostnadsskyddet mot covid-19 för de patientgrupper som riskerar att drabbas av svår sjukdom och som har testat positivt för covid-19, säger Per-Henrik Zingmark, enhetschef på TLV.

Covid-19 orsakas av coronavirus. Vid måttlig sjukdom kan andningsbesvär och tilltagande andnöd öka. Svår sjukdom kräver sjukhusvård och kännetecknas av tydlig allmänpåverkan och/eller syrgasbehov.

Sidinformation


Publicerad
21 november 2022