Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

2022 års andra prognos av besparingar från sidoöverenskommelser

TLV prognostiserar i en ny rapport till regeringen att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 2,4 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för år 2022.

Det är ungefär 280 miljoner kronor lägre än den återbäring som betalades för 2021 och 398 miljoner kronor lägre än återbäringen från 2020. En stor bidragande faktor till nedgången är att TNF-hämmare sedan oktober 2021 inte längre har sidoöverenskommelse. Den minskade återbäringen innebär dock inte att samhällets kostnader har ökat i samma omfattning, eftersom de fastställda priserna har sjunkit för flera läkemedel där avtalen löpt ut.

De senaste åren har många nya läkemedel introducerats i ett allt tidigare skede. Det gör att osäkerheterna kring effekterna av dessa läkemedel ofta är stora. Sedan 2014 har därför regionerna och läkemedelsbolagen kommit överens om att bolagen ska lämna en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till regionerna. Syftet är att säkerställa att kostnaden för nya läkemedel är rimlig, hantera osäkerheter och skapa förutsättningar för fler patienter att få tidig tillgång till behandling.

Sidoöverenskommelserna har också stimulerat konkurrens vilket har sänkt kostnaderna för många läkemedel. TLV koordinerar denna process och följer löpande upp utfallet.

Sidinformation


Publicerad
13 december 2022