Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Paliperidon 50 mg ny utbytesgrupp

Från och med januari finns paliperidon 50 mg med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

Januari

Palmeux

120928

50 mg

Injektionsvätska, depotsuspension

Januari

Xeplion

392339

50 mg

Injektionsvätska, depotsuspension

Januari

Xeplion

424083

50 mg

Injektionsvätska, depotsuspension

Januari

Xeplion

198189

50 mg

Injektionsvätska, depotsuspension

Januari

Paliperidon Teva

138802

50 mg

Injektionsvätska, depotsuspension

Januari

Xeplion

058609

50 mg

Injektionsvätska, depotsuspension

Sidinformation


Publicerad
2 januari 2023