Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Internationell prisjämförelse av läkemedel 2022

Priset på receptförskrivna läkemedel i Sverige har sjunkit jämfört med andra länder sedan 2014 och är i nuläget bland de lägsta i Europa. Den främsta förklaringen till detta är att Sveriges krona har försvagats i relation till euron under denna period. Det visar den årliga internationella prisjämförelserapport som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tar fram. I rapporten jämförs priserna på läkemedel i Sverige med priserna i 19 europeiska länder.

Analyserna i rapporten visar att Sveriges relativa läkemedelspriser är de femte lägsta för läkemedel utan generisk konkurrens och lägst för läkemedel med generisk konkurrens jämfört med de 19 jämförelseländerna. Priserna i Sverige har mellan 2014 och 2022 sjunkit i relation till andra länders priser. En viktig förklaring till de sjunkande priserna, särskilt för läkemedel utan generisk konkurrens, är den fortsatt svaga svenska kronan.

– Eftersom apotekens inköpspris (AIP) sätts i svenska kronor, leder en svagare kronkurs till lägre svenska priser i relation till andra valutor. Om effekten av den förändrade valutakursen tas bort, blir de svenska priserna i stort sett oförändrade över tid jämfört med andra länder, säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.

Lägre prisdynamik innan patent går ut

En analys visar att Sverige i genomsnitt har priser som ligger relativt lågt vid marknadsintroduktion. Därefter tenderar de svenska priserna vara oförändrade tills dess att patent går ut år 15. Priserna i övriga länder tenderar att sjunka i högre grad än Sverige fram till år 15 (den relativa prisnivån beror till stor del på aktuell växelkurs). Prisdynamiken i det svenska systemet mellan introduktion och patentutgång tenderar därmed vara mindre jämfört med andra länder i genomsnitt. Efter 15 år på marknaden, som ungefär motsvarar tiden för ett läkemedels patentutgång, minskar de svenska läkemedelspriserna tydligt jämfört med andra länder.

Systemet med periodens vara håller priserna nere

Sveriges låga priser, jämfört med andra länder, på läkemedel äldre än 15 år kan till stora delar förklaras av periodens vara-systemet som främjar priskonkurrens. Ett liknande mönster, med fallande priser efter 15 år, kan ses för exempelvis Nederländerna och Danmark, som likt Sverige har system för generiskt utbyte av icke-patentskyddade läkemedel. Under hela perioden 2014–2022 har Sveriges priser på läkemedel i periodens vara-systemet varit bland de lägsta i Europa. År 2022 var Sveriges priser på läkemedel med generisk konkurrens 53 procent lägre än genomsnittet för övriga 19 länder.

Om rapporten

I TLV:s uppdrag ingår att följa och analysera prisutvecklingen på läkemedel i ett internationellt perspektiv. Rapporten är en del i TLV:s uppdrag och är den nionde rapporten i ordningen. Analysen bygger på nationella listpriser på AIP-nivå (apotekens inköpspris). TLV redovisar resultaten från analysen som är baserad på pris- och volymdata för de första kvartalen under perioden 2014 till 2022 i Sverige jämfört med 19 andra europeiska länder. Segmenten som analyseras är dels läkemedel utan generisk konkurrens, dels läkemedel med generisk konkurrens.

Länderna som Sverige jämförs med är: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Sidinformation


Publicerad
31 januari 2023