Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förtydligad subventionsbegränsning för läkemedel för diabetes

TLV har förtydligat subventionsbegränsningen för samtliga GLP-1-receptoragonister. Det innebär att det nu tydligt framgår att det endast är patienter med typ 2-diabetes som får läkemedlen subventionerade och att de inte är subventionerade för viktminskning hos patienter med fetma utan typ 2-diabetes.

Idag finns flera GLP-1-receptoragonister som är godkända för behandling av typ 2-diabetes inom läkemedelsförmånerna. Samtliga har subventionsbegränsningar, men det har inte framgått av begränsningstexten att det endast är patienter med typ 2-diabetes som får läkemedlen subventionerade.

Förskrivare och farmaceuter har påtalat att det medför en otydlighet gällande subventionsbegränsningarnas omfattning. TLV har därför omprövat GLP-1-receptoragonisterna inom förmånerna, för att förtydliga nu gällande besluts subventionsbegränsning.

Följande läkemedel (substans) har fått förtydligad subventionsbegränsning:

  • Byetta (exenatid)
  • Victoza (liraglutid)
  • Bydureon (exenatid)
  • Lyxumia (lixisenatid)
  • Trulicity (dulaglutid)
  • Ozempic (semaglutid)
  • Rybelsus (semaglutid)

Besluten gäller från den 24 mars 2023.

Sidinformation


Publicerad
28 mars 2023