Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Felaktiga priser korrigerade från och med tisdag

TLV har haft tekniska problem som gjorde att ett flertal beslut den 1:a juli inte trädde ikraft.

Detta är nu åtgärdat och informationen i pris- och beslutsdatabasen har under dagen korrigerats. Apotekens expeditionsstöd kommer att vara uppdaterade med korrekta priser den 4 juli.

Sidinformation


Publicerad
3 juli 2023