Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Information till apotek om periodens vara med mera, med anledning av it-attack

På grund av den it-attack Tietoevry utsatts för den 19 januari är flera av TLV:s digitala tjänster otillgängliga. Detta innebär förändringar i vår hantering och våra processer under februari.

Beslut kommer att fattas senare

TLV har förlängt företagens ansökningstid till den 9 februari för prisändringansökningar under tak för prisperioden mars. Det innebär att priser för mars kommuniceras senare i februari än normalt. Ikraftträdandedagen påverkas dock inte, utan blir fortsatt den 1 mars. 

Ingen periodens vara-lista för mars 

Till följd av att övriga beslut under februari kommer att bli kraftigt försenade kommer ingen periodens vara-lista tas fram för mars. I de fall en periodens vara-lista inte är tillgänglig, ska farmaceut på apotek expediera det läkemedel som har det lägsta priset/enhet av det som är beställningsbart för apoteken.  

Tillsyn 

På grund av den uppkomna situationen, kommer TLV även att göra uppehåll i myndighetens tillsyn av felaktigt generiskt utbyte. Tillsynsverksamhet inom detta område kommer att återupptas i anslutning till att det finns en gällande periodens vara-lista publicerad. Övrig tillsyn berörs inte av uppehållet.  

Ändring av handelsmarginal

TLV har, som vi informerat om tidigare, fattat beslut om ändring av föreskrifterna om apotekens handelsmarginal (TLVFS 2009:3). Den praktiska hanteringen av ändringen av handelsmarginalen kommer att ske senare än planerat i februari. Ikraftträdandedagarna som tidigare har kommunicerats påverkas dock inte. Det betyder att ändring sker den 1 mars för samtliga läkemedel inom förmån både med och utan generisk konkurrens, utom för den extra ersättning som utgår till apoteken för hantering av läkemedel med generisk konkurrens, det vill säga periodens vara, som träder i kraft 1 maj.  

Sidinformation


Publicerad
2 februari 2024
Till toppen