Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

55 apotek får glesbygdsbidrag

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 55 apotek som får dela på drygt 16 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023. Två apotek får avslag på sina ansökningar.

Antalet sökande apotek och apotek som får bidrag är det högsta sedan bidraget infördes 2013. Det finns olika skäl till att antalet apotek som får glesbygdsbidrag har ökat. Apoteksmarknaden har haft försämrade ekonomiska resultat de senaste åren, viket medfört att apoteken är sårbara för kostnadsökningar. Detta sammantaget med att kriterierna ändrades från och med verksamhetsåret 2020 bidrar till att fler apotek sökt glesbygdsbidrag.

– Glesbygdsbidraget har hittills varit ett betydelsefullt tillskott för att bibehålla apoteksservice för apotekskunder i gles- och landsbygd. Glesbygdsapoteken har dock haft en sämre ekonomisk utveckling senaste året än övriga apotek, även när effekter av glesbygdsbidraget räknas med, säger enhetschef Gunilla Rönnholm.

Få apotek som har sökt glesbygdsbidrag har stängt sin verksamhet sedan bidraget infördes, vilket gör att TLV bedömer att bidraget hittills fyllt sin funktion.

– För att tillgängligheten till apoteksservice inte ska försämras på sikt, kommer TLV återigen att analysera glesbygdsapotekens ekonomiska förutsättningar. Det kan då bli aktuellt att vi föreslår en förändrad bidragsmodell som är bättre anpassad efter situationen på marknaden, säger Gunilla Rönnholm.

Apoteken i Västerbotten får mest

Tolv apotek i Västerbottens län får tillsammans närmare 3,8 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gör Västerbotten till det län som får mest i bidrag. Därefter kommer Jämtlands län, där tio apotek delar på drygt 3,5 miljoner kronor*. Det genomsnittliga bidraget är drygt 295 000 kronor per apotek.

Det apotek som får högst glesbygdsbidrag är apoteket i Gäddede i Jämtlands län, som får knappt 600 000 kronor i bidrag. Det lägsta bidraget lämnas till apoteket i Övertorneå i Norrbottens län som får knappt 46 000 kronor.

Totalt 55 apotek i 13 län får glesbygdsbidrag. Utöver Västerbotten och Jämtland handlar det om apotek i Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Värmland, Västernorrland, Västmanland och Östergötland.

Fakta om glesbygdsbidraget

I gällande regelverk har regeringen ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag. Apoteket ska:

  • ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och femton miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under minst 20 timmar per vecka (eller minst 10 timmar per vecka vid försäljning av receptförskrivna läkemedel under 3 miljoner kronor per år).

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger fyra procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

* Texten ovan har reviderats 2024-06-05. Meningen "Därefter kommer Jämtlands län, där tio apotek delar på drygt 3,5 miljoner kronor" löd tidigare "Därefter kommer Jämtlands län, där elva apotek delar på 3,7 miljoner kronor."

Sidinformation


Publicerad
4 juni 2024