Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 6 2009

Vår genomgång av läkemedel mot diabetes är klar

Granskningen av läkemedel mot diabetes resulterade i att det kvarstår ett brett sortiment av diabetesläkemedel. Starlix, Daonil och Avaglim försvinner ur högkostnadsskyddet och en rad läkemedel får begränsad subvention.

Du hittar hela rapporten om granskningen av läkemedel mot diabetes på vår webbplats

Vi startar begränsade genomgångar av läkemedelssortimentet

Vi effektiviserar våra genomgångar av läkemedelssortimentet. Förutom våra mer omfattande genomgångar har vi påbörjat ett antal begränsade genomgångar.

Du hittar mer information om de begränsade genomgångarna på vår webbplats

Asmanex överklagat till Länsrätten

Företaget Schering-Plough AB överklagar vårt beslut att läkemedlet Asmanex inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Apotekens avgift till servicebolaget oförändrad

Den avgift som apoteksaktörerna ska betala till Apotekens Service AB blir oförändrad även under 2010.

Du hittar mer information om beslutet om serviceavgiften på vår webbplats

Ny ändringsföreskrift för tandvård

Vi kommer att ändra i föreskrifterna för subvention av tandvård. Från den första januari 2010 gäller ändringsföreskriften TLVFS 2009:6.

Du hittar mer information om ändringarna i föreskrifterna för tandvård på vår webbplats

Vår webbplats toppar tillgänglighetstest

I en undersökning av webbplatser i offentlig sektor hamnar TLV i topp. Undersökningen mäter hur pass tillgänglig webbplatsen är för användaren.

Du hittar mer information om tillgänglighetstestet av tlv.se på vår webbplats

Sidinformation


Publicerad
9 december 2009