Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 2 2010

Utveckling av prissättningssystemet för läkemedel kan spara miljardbelopp

I tisdags, den 13 april 2010, lämnade vi vår slutrapport till regeringen med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden. Rapporten visar att prissättningssystemet för läkemedel kan utvecklas. Genom läkemedelsindustrins aktiva medverkan kan miljardbelopp sparas.

Du hittar hela vår slutrapport angående omregleringen av apoteksmarknaden på vår webbplats

Periodens vara blir tre istället för en

Vi har föreslagit en förenkling som minskar risken för tillgänglighetsproblem ute på apoteken. Förenklingen innebär att vi markerar tre varor inom varje förpackningsstorleksgrupp som "periodens vara" i stället för en. Apoteken kan inte välja fritt mellan de tre varorna men de kan erbjuda apotekskunderna det näst billigaste i undantagsfall, vid leveransproblem.

Du hittar mer information om förenklingen av periodens vara på vår webbplats Öppnas i nytt fönster.

Domstolsbeslut ger stöd åt våra beslutsprinciper

Astmaläkemedlet Asmanex kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Förvaltningsrätten i Stockholm delar vår uppfattning att priset för Asmanex är för högt jämfört med likartade läkemedel.

Du hittar mer information om förvaltningsrättens dom rörande Asmanex på vår webbplats

Zebinix överklagat till förvaltningsrätten

Eisai AB har överklagat vårt beslut om att Zebinix inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Du hittar mer information om överklagandet om Zebinix på vår webbplats

Utvecklade regler för utbyte av läkemedel med generisk konkurrens

Reglerna för utbyte av läkemedel med generisk konkurrens har vidareutvecklats med anledning av omregleringen av den svenska apoteksmarknaden.

Du hittar informationsmaterial om regler, praktisk tillämpning med mera på vår webbplats

Hyaluronsyra ut ur högkostnadsskyddet

Vi har bestämt att utesluta hyaluronsyra från högkostnadsskyddet. Från och med den 15 juni kommer läkemedel som innehåller hyaluronsyra inte längre att ingå i högkostnadsskyddet.

Du hittar mer information om hyaluronsyra på vår webbplats

Nya ledamöter i Nämnden för läkemedelsförmåner

Regeringen har utsett en ny ordförande och nya ledamöter till Nämnden för läkemedelsförmåner. De nya ledamöterna tillträdde den 15 april 2010.

Du hittar mer information om de nya ledamöterna i Nämnden för läkemedelsförmåner på vår webbplats

Landstingen föreslås finansiera viss behandling med Kuvan

Den nybildade NLT gruppen (Nya läkemedelsterapier) rekommenderar Landstingen att finansiera läkemedlet Kuvan för vissa patienter.

Du hittar information om NTL gruppens rekommendation angående Kuvan på vår webbplats

Sidinformation


Publicerad
19 april 2010