Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 3 2010

Uppdaterad föreskrift för tandvård

Den 1 juli träder föreskriften TLVFS 2010:2 om statligt tandvårdsstöd i kraft. Föreskriften är ett omtryck av grundföreskriften TLVFS 2008:1 och innehåller en del ändringar.

Du hittar den uppdaterade föreskriften för statligt tandvårdsstöd på vår webbplats

Nya referenspriser för tandvård

Från och med den 1 juli 2010 gäller en ny referensprislista för de tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga stödet.

Du hittar de nya referenspriserna för tandvård på vår webbplats

Utbildningsmaterial om utbyte av läkemedel på apotek

Vi har tagit fram ett utbildningsmaterial för att förtydliga regler, samband och bakgrund för utbyte av läkemedel på apotek. Materialet innehåller dels övergripande presentationsbilder och dels förklarande texter i form av anteckningssidor.

Du hittar utbildningsmaterialet om utbyte av läkemedel på vår webbplats

Triobe ut ur högkostnadsskyddet i augusti

Triobe ingår inte högkostnadsskyddet från och med den 1 augusti 2010. Vi bedömer att den nuvarande användningen av läkemedlet inte är rimlig.

Du hittar mer information om Triobe på vår webbplats

Cymbalta får begränsad subvention i juli

Cymbalta ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 1 juli 2010. Vi bedömer att den nuvarande användningen av läkemedlet ofta inte är kostnadseffektiv.

Du hittar mer information om Cymbalta på vår webbplats

Viktigt principiellt beslut för vår hantering av prishöjningar

Regeringsrätten har meddelat att vårt beslut att inte höja priset för det kolesterolsänkande läkemedlet Ezetrol står fast. Beslutet är principiellt viktigt för vår hantering av prishöjningar av läkemedel.

Du hittar mer information om Regeringsrättens dom och Ezetrol på vår webbplats

Rapport om hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel inom slutenvården

Vi har på uppdrag av regeringen undersökt förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården. I en rapport till regeringen föreslår vi att ett uppdrag att pröva rekvisitionsläkemedel bedrivs i form av en försöksverksamhet under två år.

Du hittar hela vår rapport om hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel inom slutenvården på vår webbplats

Ersättare i nämnden för läkemedelsförmåner

Regeringen har utsett nya ersättare i nämnden för läkemedelsförmåner.

Sidinformation


Publicerad
21 juni 2010
Till toppen