Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 2 2012

TLV vill sänka apoteksföretagens avgift till Apotekens Service

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår att apotekens avgift till Apotekens Service ska sänkas. Det skulle minska apotekens sammanlagda kostnad för IT-tjänster med 16 miljoner kronor.

Här hittar du remissen om sänkningen av apotekens avgift till Apotekens Service

Möt oss på läkemedelsriksdagen 6 mars

Läs mer om innehållet och hur du anmäler dig

Slutrapport om handelsmarginalen klar i april

TLV kommer i april att presentera sin slutrapport om en eventuell justering av handelsmarginalen, alltså den ersättning som staten ger apoteken för att sälja receptbelagda läkemedel.

Mer om handelsmarginalen

TLV överklagar dom i förvaltningsrätten

TLV överklagar en dom i förvaltningsrätten om att låta Minilink sändare för diabetiker ingå i läkemedelsförmånerna.

Läs mer om överklagandet

Läkemedelsföretag begär för högt pris för Xyrem

Läkemedlet Xyrem är ett symtomlindrande läkemedel som kan användas som ett andrahandsalternativ för vuxna patienter som lider av narkolepsi. Men det pris som företaget har begärt är för högt i förhållande till vilken nytta man visat att läkemedlet ger. Läkemedlet kommer därför inte att vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Läs beslutet i sin helhet

Prissänkningar på TNF-hämmare frigör årligen uppemot 80 miljoner

Tack vare prissänkningar på TNF-hämmare frigörs uppemot åttio miljoner kronor varje år. Det innebär att fler patienter kan behandlas till samma kostnad som tidigare.

Fler patienter kan behandlas

Lyrica kvarstår i högkostnadsskyddet med begränsning

Från och med den 1 april 2012 är subventionen för Lyrica (pregabalin) begränsad vid neuropatisk smärta (nervsmärta) och generaliserat ångestsyndrom. Vid epilepsi kvarstår subventionen utan begränsning.

Läs mer om beslutet

TLV beslutar att Topimax inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet

Från och med den 1 januari 2013 utesluts Topimax (topiramat) ur högkostnadsskyddet, förutom i styrkan 15 mg. Patienter som står på övriga styrkor av Topimax ska därför ställas över till generiskt topiramat som kvarstår inom högkostnadsskyddet. Lamictal (lamotrigin), Neurontin (gabapentin) och motsvarande generika kvarstår i högkostnadsskyddet efter att företaget gått med på lägre priser.

Läs mer om besluten

Sidinformation


Publicerad
6 februari 2012