Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 6 2012

Receptbelagda läkemedel får inte ge MedMera-poäng

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står kammarättens avgörande fast, vilket innebär att receptbelagda läkemedel inte får ge MedMera-poäng.

Läs mer om beslutet

Anna Märta Stenberg tf generaldirektör för TLV

Regeringen har beslutat att utse Anna Märta Stenberg till tf generaldirektör för TLV. Anna Märta Stenberg tillträder den 1 oktober 2012.

Läs mer

TLV deltog på Apoteksmässan

Vid årets Apoteksmässa medverkade TLV med sju välbesökta seminarier och en monter där det fanns möjlighet att träffa våra experter.

Läkemedel för behandling av Parkinson och RLS kvar efter prissänkning

Efter att TLV omprövat läkemedlet Sifrol har företaget gått med på att sänka priset vilket frigör cirka 70 miljoner kronor årligen. Därmed kvarstår Sifrol i högkostnadsskyddet och patienterna har tillgång till samma behandling som tidigare.

Läs mer

Ny föreskrift om tandvårdsstödet klar

Den nya föreskriften för tandvårdsstödet är nu offentlig. Ändringarna innebär en utökning av tandvårdsstödet genom att nya delar kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Stödet har också anpassats till de nationella riktlinjerna för vuxentandvård. Den nya föreskriften börjar gälla 1 januari 2013.

Mer om ändringarna i tandvårdsstödet

Kammarrättens dom i ärendet rörande MiniLink och tillhörande sensorer och testplugg ger ingen tydlig ledning i hur begreppet förbrukningsartikel ska tolkas. Därför väljer TLV att överklaga kammarrättens dom.

Läs mer

Publicerad 27 september 2012

Sidinformation


Publicerad
27 september 2012