Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 3 2014

Nu kan du följa oss på Twitter

Via Twitter får du de senaste nyheterna om våra beslut om läkemedel, ändringar i tandvårdsstödet, nyheter på apoteksområdet, rapporter från våra projekt med mera.
Läs mer

Kammarrättens dom om Region Skånes prisöverenskommelser

Kammarrätten går på TLV:s linje angående Region Skånes prisöverenskommelser och dess uppmaning om förskrivarkryss.
Läs mer

Över 30 apotek får glesbygdsbidrag

TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till drygt 30 apotek. Totalt får de dela på närmare nio miljoner kronor.
Läs mer

Tandvården är nöjd med tandvårdsstödet

En majoritet av vårdgivare och tandläkare uppger att det statliga tandvårdsstödet fungerar bra och att man har bra kunskaper om reglerna. Det framgår av en undersökning som TLV gjort.
Läs mer

Vaccin mot bältros kommer inte längre ingå i högkostnadsskyddet

TLV utesluter bältrosvaccinet Zostavax ur högkostnadsskyddet eftersom priset är för högt i förhållande till den nytta vaccineringen ger.
Läs mer

Tecfidera ingår i högkostnadsskyddet

Tecfidera (dimetylfumarat) för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS), ingår från och med den 9 maj 2014 i högkostnadsskyddet med villkor. Vi bedömer att läkemedlet är ett kostnadseffektivt alternativ för patienter med skovvis MS.
Läs mer

Subventionen för MS-läkemedlet Copaxone begränsas

TLV har omprövat subventionen av läkemedel som innehåller interferon beta och glatirameracetat. Preparaten används vid behandling av multipel skleros (MS). Priserna på de dyraste interferon beta-preparaten har sänkts och kvarstår i högkostnadsskyddet. Copaxone (glatirameracetat) kvarstår också i högkostnadsskyddet, men med begränsning.
Läs mer

Ändrade föreskrifter om det generiska utbytet

Den 1 juli ändras reglerna som styr det generiska utbytet.
Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen går på TLV:s linje gällande Minilink sändare och testplugg

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver förvaltningsrättens och kammarrättens domar om MiniLink sändare och testplugg. Från och med 1 juli 2014 ingår inte längre produkterna i läkemedelsförmånerna.
Läs mer

Förbättringar i tandvårdsstödet beslutade

Den 1 september 2014 införs ett antal ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.
Läs mer

Sidinformation


Publicerad
28 juli 2014