Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 1, 2015

TLV:s arbete med att utveckla den värdebaserade prissättningen

Utvecklad beslutspraxis, samarbete med landstingen och trepartsöverläggningar om hepatit C-läkemedel är några av de åtgärder TLV genomfört för att utveckla den värdebaserade prissättningen. Det redovisar myndigheten i sin delrapport Utvecklad värdebaserad prissättning.

Läs mer

Bättre prisinformation underlättar för apotekskunder

Nya regler och en oberoende prisjämförelsetjänst kan ge apotekskunder lägre kostnader för läkemedel. Det skriver TLV i sin slutrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet.

Läs mer

Viktiga steg 2014 för att nå mesta möjliga hälsa för pengarna

Under förra året gjorde vi flera insatser för att patienter ska få mesta möjliga hälsa för de pengar som går till läkemedel, apotek och tandvård. Det säger generaldirektör Sofia Wallström när TLV idag överlämnar sin årsredovisning för 2014 till regeringen.

Läs mer

Ökat öppethållande har lett till bättre tillgänglighet på läkemedel

Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har drygt 400 nya apotek öppnats i Sverige. Nya apotek har längre öppettider och det har gjort det lättare för apotekskunderna att få tag i sina läkemedel, framför allt för de som bor i större tätorter. Det framgår av TLV:s rapport om det offentligas behov av läkemedel och service på apotek.

Läs mer

TLV förändrar allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

TLV har gjort förändringar i allmänna råd om ekonomiska utvärderingar. Förändringarna handlar om hur myndigheten ska ta hänsyn till en patients möjlighet att återgå i arbete efter läkemedelsbehandling, när man räknar på kostnadseffektivitet.

Läs mer


Granskning av klinikläkemedel stärker jämlik vård

TLV föreslår att granskningen av klinikläkemedel permanentas för att stödja landstingen i utvärderingen av nya viktiga läkemedel.

Läs mer

Organisationsförändring på TLV

Från och med den 1 januari 2015 verkar TLV i en ny organisationsstruktur. Behovet av att utveckla arbetssätt och organisation förklaras av att myndigheten de senaste åren haft en kraftig tillväxt och fått utökade regeringsuppdrag.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
26 mars 2015