Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 5, 2015

Tilläggsbehandling vid svår stroke bedöms vara kostnadseffektiv

TLV bedömer att behandling med trombektomi vid svår hjärninfarkt är kostnadseffektiv. Det framgår av ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag.

Läs mer

Utskick till apoteken av foldrar för patienten om generiskt utbyte

I november fick alla apotek i Sverige 100 foldrar var om det generiska utbytet. Foldern lanserades 2013 och har tagits emot positivt av apoteken. Som en påminnelse skickar TLV och Läkemedelsverket ut fler, denna gång i samarbete med Sveriges Apoteksförening.

Läs mer

Ändring av (TLVFS 2009:3) om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 2 § och i övrigt den 1 februari 2016. Ändringarna i 6 och 6 a § föreslås gälla på priser från och med den 1 mars 2016.

Läs mer

TLV:s remissvar om generisk förskrivning av läkemedel

TLV har svarat på socialdepartementets remiss om Läkemedelsverkets rapport ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte”.

Läs mer

Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande

TLV har fattat 49 sanktionsbeslut som omfattar 23 läkemedelsföretag.

Läs mer

Delredovisning om prisjämförelsetjänst för tandvård

TLV har överlämnat en delredovisning av det regeringsuppdrag myndigheten fick 2015 att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
16 november 2015