Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 6, 2015

Nyhetsbrev nr 6, 2015

Omprövningar av läkemedel har sänkt priserna

TLV:s omprövningar är viktiga för att hålla de svenska priserna på läkemedel på en rimlig nivå. Det visar en internationell prisjämförelse.

Läs mer

Dyr kolesterolbehandling kommer inte ingå i högkostnadsskyddet

Repatha som behandlar högt, skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet eftersom behandlingen är för dyr. Det har TLV beslutat.

Läs mer

Sänkta priser på TNF-α-hämmare frigör 65 miljoner kronor

TLV har omprövat subventionen för TNF-α-hämmare. Prissänkningarna frigör 65 miljoner kronor. Samtidigt får tre läkemedel där inte priset sänkts begränsad subvention.

Läs mer

Kontroller i hemmet – ett alternativ för patienter med ökad risk för blodproppar

TLV:s hälsoekonomiska utvärdering visar att patienter som behandlas med warfarin och som utför kontroller av blodet hemma ger en besparing efter 18 månader.

Läs mer

Apotek ska få mer i ersättning för dyra läkemedel

TLV har beslutat att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel. Ändringen ska gälla på priser från och med 1 april 2016. "Det underlättar för patienter att få tillgång till sina läkemedel", säger Svante Rasmuson, enhetschef på TLV.

Läs mer

Uppföljning av leveranssäkerheten till apoteken

TLV har publicerat den fjärde och sista kvartalsuppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, för att gynna patienten.

Läs mer

Överenskommelse ger patienter nytt läkemedel mot svår lungcancer

Läkemedlet Zykadia, mot svår lungcancer, kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat sedan en överenskommelse träffats mellan landstingen och läkemedelsföretaget.

Läs mer

Beslut om nya priser på äldre läkemedel

TLV har beslutat om lägre pris för 28 läkemedel från 1 december 2015. Prissänkningen ger en kostnadsminskning på omkring 21 miljoner kronor. De nya priserna finns nu i TLV:s prisdatabas och sker med anledning av reglerna för prissättning av läkemedel som är äldre än 15 år.

Läs mer

Ny metod mot fetma kan ge besparing

Aspiremetoden, som är en nyligen utvecklad metod mot fetma, kostar mindre under behandlingens första år jämfört med gastric bypass. Det visar ett nytt hälsoekonomiskt kunskapsunderlag från TLV som dock pekar på att Aspiremetoden blir dyrare för de patienter som inte avslutat behandlingen efter två och ett halvt år.

Läs mer

TLV vill utveckla nuvarande glesbygdsstöd

TLV anser att det nuvarande stödet till apotek i glesbygd är ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det framgår av den översyn som myndigheten gjort på uppdrag av regeringen.

Läs mer

Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning lyfts ut ur läkemedelsförmånerna

Infusionspumpar och viss inhalationsutrustning kommer att uteslutas ur läkemedelsförmånerna. Det är resultatet av en omprövning som TLV gjort efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som slagit fast vad en förbrukningsartikel är.

Läs mer

TLV deltar i ”Skydda antibiotikan”

Den 18 november uppmärksammades den europeiska antibiotikadagen. TLV deltog tillsammans med 22 andra svenska myndigheter och organisationer.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
21 december 2015