Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 3, 2016

Svårt sjuka i malignt melanom får tilläggsbehandling i högkostnadsskyddet

Från och med den 1 juli 2016 kommer Mekinist för behandling i kombination med dabrafenib vid malignt melanom att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat.

Läs mer

Ny kolesterolbehandling ingår i högkostnadsskyddet

Repatha som behandlar högt, skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar kommer att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till en liten grupp patienter. Det har TLV beslutat.

Läs mer

Åtgärder dämpar ökade kostnader för läkemedel

Kostnaderna för läkemedel har fortsatt att öka under 2015. Det visar en rapport från TLV. Ökningen beror huvudsakligen på introduktion av nya läkemedel, främst mot Hepatit C men även på ökad användning av äldre läkemedel.

Läs mer

Biosimilarer väntas ge kraftig prispress

Nationella rekommendationer och producentoberoende information om biologiska läkemedel med fokus på så kallad switch kan bidra till en kraftig prispress på biologiska läkemedel. Det skriver TLV i sin regeringsrapport om marknaden för biologiska läkemedel.

Läs mer

TLV förbättrar tandvårdsstödet för patienter med stora behov

TLV har beslutat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i tandvårdsstödet.

Läs mer

36 apotek får bidrag

TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 36 apotek som får dela på nästan tio miljoner kronor för 2015.
– Det är viktigt att patienter kan hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger enhetschef Svante Rasmuson.

Läs mer

Dyrt preventivmedel får nej av TLV

Preventivmedlet NuvaRing kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat.
– Vi kan se att preventivmedlet tillför ett värde för kvinnor, men företaget har begärt ett för högt pris för att få ingå i högkostnadsskyddet, säger Sophia Brodin, enhetschef, på TLV.

Läs mer

Viktigt steg mot ordnat införande av medicinteknik

TLV har i uppdrag av regeringen att fortsätta försöksverksamheten med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Nu tar TLV, tillsammans med landstingen, ett första viktigt steg mot ordnat införande av medicintekniska produkter i hela landet.

Läs mer

Ny utvärdering slår fast att screening av äldre med tum-EKG är kostnadseffektiv

TLV har genomfört en utvidgad hälsoekonomisk utvärdering av screening av förmaksflimmer med tum-EKG som visar att metoden är kostnadseffektiv. Metoden används för att upptäcka förmaksflimmer, som kan leda till stroke.

Läs mer

TLV flyttar

Från den 18 juli har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ny besöksadress.

Läs mer

Följ TLV på Linkedin

TLV börjar publicera utvalda nyheter på Linkedin för dig som är aktiv eller har en sida där.

Sidinformation


Publicerad
23 juni 2016