Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 5, 2016

Läkemedel mot sällsynt ögonsjukdom ingår i högkostnadsskyddet

Raxone som används vid behandling av den sällsynta ögonsjukdomen Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat. Företaget bakom Raxone har tillsammans med landstingen och TLV haft så kallade trepartsöverläggningar.

Läs mer

Xolair ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV har omprövat subventionen för Xolair vid indikationen kronisk spontan urtikaria (nässelutslag). Omprövningen innebär att Xolair subventioneras med en begränsning till patienter med svår allergisk astma. Xolair subventioneras också till patienter med svår kronisk spontan urtikaria som inte uppnått fullgod effekt med hög dos antihistamin och leukotrienantagonist.

Läs mer

Information om generiskt utbyte ger ökad trygghet för patienten

Information från förskrivare och farmaceut till patienten i samband med generiskt utbyte har stor betydelse för patientens förtroende för läkemedlet och bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning.

Läs mer

Samtliga subkutana TNF-α-hämmare ingår i högkostnadsskyddet

TLV har omprövat subventionen av subkutana TNF-α-hämmare. Samtliga läkemedel kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention. Prissänkningar och sidoöverenskommelser började gälla den 1 oktober 2016.

Läs mer

TLV redovisar arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen

TLV har i flera rapporter till regeringen redovisat sitt arbete med att utveckla den värdebaserade prissättningen. I denna rapport fokuserar TLV på den del av myndighetens ärendehandläggning som gäller trepartsöverläggningar, det vill säga de överläggningar som sker med företag och landsting om läkemedelsförmåner.

Läs mer

Informationsutbyte och samråd i ärenden om tillfällig subvention

TLV och Läkemedelsverket har analyserat förutsättningarna för informationsutbyte och samråd mellan myndigheterna i ärenden om så kallad tillfällig subvention.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
3 november 2016