Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 6, 2016

TLV accepterar högre kostnad för läkemedel mot sällsynt sjukdom

TLV har omprövat subventionen för läkemedlen Cerezyme och Vpriv som används vid behandling av den sällsynta sjukdomen Gaucher. TLV har kommit fram till att det är rimligt att acceptera en dubbelt så hög kostnad för den effekt och nytta Cerezyme och Vpriv ger, jämfört med behandlingar mot vanligare men lika svåra sjukdomar.

Läs mer

Sverige sparar mångmiljardbelopp på läkemedel

Det svenska utbytessystemet med att byta ut läkemedel på apotek sparar årligen mångmiljardbelopp och är ett av de mest effektiva systemen i Europa. Det visar en ny studie som TLV gjort.

Läs mer

Besparingar enligt förväntningarna

Regeringen beslutade 2014 att förmånskostnaderna skulle minska med 1.175 miljoner kronor mellan 2014 och 2017. Utfallet beräknas nu bli cirka 1.197 miljoner kronor, cirka 20 miljoner kronor utöver målet, visar den rapport som TLV lämnat till regeringen.

Läs mer

Apoteksmarknaden utvecklas i linje med TLV:s prognos

TLV bedömer att marknaden på en övergripande nivå fortsätter att leva upp till de förväntningar som tydliggjordes i samband med omregleringen, och att det finns förutsättningar för en fortsatt god tillgänglighet till läkemedel och kvalificerad rådgivning.

Läs mer

Läkemedelsriksdag om värdering av medicinska resultat

Boka redan nu in nästa läkemedelsriksdag som äger rum den 21 mars 2017 på Norra Latin i Stockholm. Den kommer handla om hur vi värdesätter medicinska resultat.

TLV:s förslag till föreskrifter om läkemedel för särskilda behov

Den 1 april 2017 träder vissa ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ikraft. I regeringens proposition Läkemedel för särskilda behov (prop. 2015/16:143) lämnas bland annat förslag till förändringar i förmånslagen som berör licensläkemedel, extemporeläkemedel och lagerberedningar.

Läs mer

Patientjournalen utgör grunden för en säker vård med rätt ersättning

Hur kan arbetet med patientjournalen förbättras och vilken dokumentation är nödvändig? Sex myndigheter ger förslag på hur tandvården kan spara tid, få rätt ersättning och bli mer patientsäker.

Läs mer

Uppdaterade subventionsbegränsningar för hepatit C-läkemedel efter trepartsöverläggningar

Landstingen har ansökt om prissänkning för samtliga nya läkemedel mot hepatit C som ingår i läkemedelsförmånerna. TLV har tillsammans med landstingen och företagen genomfört trepartsöverläggningar.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
21 december 2016