Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 1, 2017

TLV:s årliga internationella prisjämförelse av läkemedel

Det svenska utbytessystemet med periodens vara sänker priserna snabbt på receptbelagda läkemedel. Det framgår av TLV:s årliga internationella prisjämförelse. På läkemedel utan konkurrens ligger de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder.

Läs mer

Ytterligare kolesterolbehandling ingår i högkostnadsskyddet

Praluent som behandlar högt skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar ingår i högkostnadsskyddet med begränsning till en liten grupp patienter från den 1 februari 2017. Det har TLV beslutat.

Läs mer

TLV uppdaterar allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

TLV har beslutat om en uppdatering av de allmänna råden om ekonomiska utvärderingar (TLVAR 2003:2). I huvudsak handlar ändringarna om att förtydliga den praxis som TLV tillämpar vid val av jämförelsealternativ.

Läs mer

Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek

Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2016. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2017.

Läs mer

TLV utvärderar kontinuerliga glukosmätare (CGM) för diabetiker

TLV startar upp en hälsoekonomisk utvärdering av CGM-mätare och söker kontakt med företag som marknadsför CGM-mätare i Sverige. Utvärderingen görs på uppdrag av landstingen och ska ligga till grund för en rekommendation för hur CGM-mätare ska användas i hälso- och sjukvården.

Läs mer

Mer tandvårdsstöd för patienter med stora behov

Nu införs fler behandlingar för patienter med stora behov i tandvårdsstödet. TLV utökar regelverket med fler åtgärder för behandling med benuppbyggnad (benaugmentation) och förenklar reglerna för rehabiliterande behandling.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
9 februari 2017