Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 2, 2017

Sänkta kostnader och kortare handläggningstider

Handläggningstiderna fortsätter att minska för tredje året i rad. Det framgår av TLV:s årsredovisning för 2016 som har lämnats till regeringen. Under året har också arbetet med att utveckla den värdebaserade prissättningen fortsatt. Trepartsöverläggningar för så kallade TNF-alfa-hämmare mot inflammatoriska led-, hud- och tarmsjukdomar har lett till att kostnadsminskningar möjliggörs på flera hundra miljoner kronor i vården.

Läs mer

Ändringar i föreskriften om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2018

TLV har fortsatt att utreda förslag och lämnade synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Fortlöpande översyn är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården och för att regelverket ska vara enhetligt.

Läs mer

Tillfällig subvention införs

Den 1 april 2017 trädde TLV:s nya föreskrifter för ansökan om pris och subvention för läkemedel för särskilda behov i kraft. Föreskrifterna beskriver vilka regler som gäller vid prissättning och subvention av licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
6 april 2017