Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 3, 2017

Tio miljoner till glesbygdsapotek

TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 34 apotek som får dela på drygt tio miljoner kronor för 2016.

– Patienter ska kunna hämta ut medicin och få rådgivning även i glesbygden, säger enhetschef Svante Rasmuson på TLV.

Läs mer

Nytt bröstcancerläkemedel subventioneras

Ibrance som används för behandling av spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från 1 juli. Det har TLV beslutat.

Läs mer

Ingen utvärdering av FreeStyle Libre

TLV har inte möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre, eftersom företaget som marknadsför produkten valt att inte bidra med nödvändigt underlag.

Läs mer

Sidoöverenskommelser spelar en allt större roll

Sidoöverenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpar kostnadsutvecklingen för läkemedel. De ger också bättre förutsättningar för tidig och jämlik användning. Det konstaterar TLV i sin rapport "Uppföljning av läkemedelskostnader" som nu presenterats för regeringen.

Läs mer

Delrapport medicinteknikuppdraget 2017

Innovativa medicintekniska produkter är av växande betydelse för vården. Det är angeläget att införandet av nya produkter sker ordnat och jämlikt över landet och att kostnaderna är rimliga i relation till den nytta produkterna ger. TLV:s hälsoekonomiska utvärderingar om nya medicintekniska produkter kan bidra till bättre förutsättningar för kunskapsbaserad och jämlik tillgång till innovativa produkter.

Läs mer

Rapport på engelska om prissättning och subvention av läkemedel i Sverige

TLV har tagit fram en rapport om hur hälso- och sjukvården i Sverige är organiserad och finansierad, med fokus på prissättning och subvention av läkemedel.

Läs mer

Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel

I en rapport som lämnats till regeringen pekar Läkemedelsverket och TLV på vikten av att patienter via olika informationsinsatser ska få bättre kunskap och bli tryggare med att apoteken föreslår ett utbyte av deras läkemedel. Tydligare och mer anpassad information via 1177 och genom patient- och pensionärsorganisationer är centralt.

Läs mer

Första nationella kartläggningen av stomimarknaden

En kartläggning av stomimarknaden i Sverige visar att antalet personer med stomi ökar snabbare än befolkningstillväxten och att de två landsting som upphandlar stomiprodukter inte har samma sortimentsbredd som läkemedelsförmånerna har. Rapporten, som har tagits fram av TLV, är den första som ger en samlad bild av stomimarknaden.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
20 juni 2017
Till toppen