Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 4, 2017

Sidoöverenskommelser beräknas ge 940 miljoner kronor i återbäring 2017

Återbäringen av sidoöverenskommelser för läkemedel beräknas bli 940 miljoner kronor under 2017. År 2016 uppgick återbäringen till 720 miljoner kronor. Det visar den första prognosen över återbäring från sidoöverenskommelser som TLV har överlämnat till regeringen.

Läs mer

Förbättringar i tandvårdsstödet

Till 2018 sker ett antal förtydliganden och språkliga ändringar så att innehållet i regelverket för det statliga tandvårdsstödet ska bli tydligare och enklare att tillämpa. Regelverket utökas med bland annat tre nya åtgärder för borttagning av tandsten.

Läs mer

TLV presenterar delrapport om prisjämförelsetjänst för tandvård

TLV har presenterat en delrapport till regeringen om det pågående arbetet med att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Prisjämförelsetjänsten ska ge allmänheten en bild av prisnivåerna inom tandvården och möjliggöra prisjämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar. Delrapporten beskriver bland annat hur den kommande tjänsten ska utformas.

Läs mer

Rapport om glesbygd överlämnad

TLV har sett över om det finns ett behov av att justera myndighetens föreskrifter om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. TLV:s utredning visar att myndighetens föreskrifter är förenliga med EU-rätten och att det inte föreligger behov av att justera dessa. De bidrag som betalas ut, efter prövning av ansökan, bedöms uppfylla kraven och bedöms varken leda till att apotek blir överkompenserade eller till att konkurrensen på marknaden snedvrids.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
20 september 2017