Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 5, 2017

Sidoöverenskommelser för TNF- och JAK-hämmare frigör 550 miljoner kronor årligen

Landstingen, TLV och företag har genomfört trepartsöverläggningar för TNF-hämmare och JAK-hämmare. Trepartsöverläggningarna har resulterat i sidoöverenskommelser mellan landstingen och företagen om återbäring av en del av landstingens kostnader för Benepali, Enbrel, Erelzi, Humira, Olumiant och Xeljanz.

Läs mer här

Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter


Nio myndigheter, bl a TLV, upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

Läs mer här

Hälsoekonomisk utvärdering av FreeStyle Libre


TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner för den medicintekniska produkten FreeStyle Libre.

Läs mer här

Hälsoekonomisk bedömning av Spinraza vid spinal muskelatrofi av typ 5q

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Spinraza (nusinersen) vid behandling av spinal muskelatrofi av typ 5q.

Läs mer här

Ändringar av föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med mera

TLV fattade den 30 oktober 2017 beslut om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera. Föreskriftsändringarna träder i kraft den 15 december 2017, och ska tillämpas på utbytet av läkemedel på apoteken från och med den 1 mars 2018.

Läs mer här

Sidinformation


Publicerad
26 november 2017