Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 6, 2017

Sverige får en miljard i återbäring av läkemedelsindustrin

Tack vare överenskommelser som tecknas mellan företag och landsting dämpas kostnaden för läkemedel i Sverige och för år 2017 beräknas läkemedelsbolagen betala tillbaka närmare en miljard kronor, vilket är trettio procent mer än tidigare år. Det framgår av TLV:s internationella rapport ”Utvecklingen av läkemedelsutgifter i Sverige”.

Läs mer

Slutrapport för medicinteknikuppdraget 2017

Nationell samordning av medicinteknik behövs för att skapa förutsättningar för jämlik vård och ge patienter tidig tillgång till ny och innovativ medicinteknik. Det skriver TLV i sin slutrapport av medicinteknikuppdraget.

Läs mer

Botande hepatit C-läkemedel subventioneras till alla patienter

Läkemedel som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till alla patienter, oavsett fibrosstadium och genotyp. Det har TLV beslutat.

Läs mer

Svenskt utbytessystem sänker läkemedelspriserna snabbt

Det svenska utbytessystemet med periodens vara sänker priserna snabbt på receptbelagda läkemedel. Det bekräftas återigen av TLV:s årliga internationella prisjämförelse. För läkemedel som inte är utbytbara ligger de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder.

Läs mer

Myndigheter föreslår nya modeller för att säkra tillgången till antibiotika

TLV och Folkhälsomyndigheten har i en rapport till regeringen presenterat hur Sverige kan säkra tillgången till antibiotika av särskilt medicinskt värde, bland annat finns förslag på en ersättningsmodell för nya antibiotika

Läs mer

Nytt kunskapsunderlag om biosimilarers användning och ekonomi

Det är okontroversiellt att välja en biosimilar vid nyinsättning av ett biologiskt läkemedel. Det finns heller inga hinder för läkare att byta till en biosimilar under pågående behandling (switch) när sjukdomen är i stabil fas och patienten är välinformerad. Det är ett par av slutsatserna som TLV och
Läkemedelsverket har presenterat i en rapport för regeringen.

Läs mer

Sidinformation


Publicerad
18 december 2017
Till toppen