Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 5, 2018


Apotekens e-handel växer och nyetablering av apotek bromsas upp

-Vi ser en tydlig marknadsförändring, branschen investerar i e-handel och är återhållsamma med att öppna nya apotek. Det säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.

Läs mer om apotekens e-handel


Delrapport av medicinteknikuppdraget 2018 och 2019

Varje år köper landsting och kommuner medicintekniska produkter för minst 22 miljarder kronor och marknaden utvecklas snabbt. De hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter som TLV gör innebär bland annat att landstingen får tillgång till bättre beslutsunderlag.

Läs mer om delrapporten


Hälsoekonomisk bedömning av den första CAR-T-cellbehandlingen

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till landstingen för det avancerade läkemedlet Yescarta som behandlar cancersjukdomen B-cellslymfom. Yescarta är den första CAR-T-cellbehandlingen som TLV utvärderar.

Läs mer om Yescarta

Hälsoekonomisk bedömning av Imfinzi vid icke-småcellig lungcancer hos vuxna

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Imfinzi (durvalumab).

Läs mer om Imfinzi


Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo vid adjuvant behandling av högrisk malignt melanom hos vuxna

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Opdivo (nivolumab).

Läs mer om Opdivo

Sidinformation


Publicerad
22 november 2018