Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 1, 2019

Första piloterna för utvärdering inom det nordiska samarbetet FINOSE pågår

De första utvärderingarna inom FINOSE har nu startat. FINOSE är ett samarbete mellan myndigheter i Norge, Finland och Sverige. Syftet med samarbetet är att patienterna snabbare ska få tillgång till nya effektiva läkemedel genom att göra gemensamma hälsoekonomiska bedömningar.

Läs mer om Finose

Ändringar i tandvårdsstödet

TLV har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket.

Läs mer om tandvårdsstödet

Nu går det att ansöka om glesbygdsbidrag för apotek

Nu finns ansökningsblankett för glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2018. Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2019.

Läs mer om glesbygdsbidraget

Hälsoekonomisk bedömning av Onpattro mot Skelleftesjukan

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för Onpattro (patisiran) som behandlar ärftlig transtyretinamyloidos också kallad Skelleftesjukan med funktionsnedsättning i de perifera nerverna, så kallad polyneuropati i stadium 1 eller 2.

Läs mer om Onpattro

Hälsoekonomisk bedömning av Mylotarg vid akut myeloisk leukemi

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för läkemedlet Mylotarg (gemtuzumabozogamicin). Kunskapsunderlaget utvärderar Mylotarg som kombinationsbehandling med daunorubicin och cytarabin för behandling av patienter från 15 år och uppåt med tidigare obehandlad så kallad de novo CD33-positiv akut myeloisk leukemi (AML), med undantag för akut promyelocytleukemi (APL).

Läs mer om Mylotarg

Sidinformation


Publicerad
14 februari 2019