Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nyhetsbrev nr 3, 2019

Återbäringen för läkemedel beräknas öka med en halv miljard i år

TLV skriver i en ny rapport till regeringen att läkemedelsbolagen ska betala drygt 3,2 miljarder kronor i återbäring på läkemedel för år 2019, vilket nästan är en halv miljard kronor mer än i fjol.

Läs mer om återbäringen

Fler patienter får tillgång till läkemedel inom högkostnadsskyddet

Från den 2 juni nästa år kommer patienter som hämtar ut receptbelagda läkemedel på apotek att kunna få byta till ett likvärdigt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet, även om läkemedlet på receptet inte ingår i högkostnadsskyddet.

Läs mer ökad tillgång till läkemedel

En indikation för Xtandi har utvärderats inom FINOSE-samarbetet

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Finland och Norge inom FINOSE, tagit fram en gemensam utvärderingsrapport för Xtandi vid indikationen ”behandling av högrisk icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) hos vuxna män”.

Läs mer Xtandi

Hälsoekonomisk bedömning av Kymriah vid akut lymfatisk leukemi

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till landstingen för CAR-T-cellbehandlingen Kymriah (tisagenlekleucel) vid behandling av akut lymfatisk leukemi för patienter upp till 25 års ålder. Vid akut lymfatisk leukemi har man onormalt många vita blodkroppar, det är också den vanligaste cancerformen hos barn

Läs mer om Kymriah

Hälsoekonomisk bedömning av Tegsedi vid Skelleftesjukan

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för Tegsedi (inotersen) som behandlar ärftlig transtyretinamyloidos också kallad Skelleftesjukan med funktionsnedsättning i de perifera nerverna, så kallad polyneuropati i stadium 1 eller 2

Läs mer Tegsedi

Hälsoekonomisk bedömning av Opdivo i kombination med Yervoy vid första linjens behandling av njurcellscancer

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag till regionerna för läkemedlet Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab). Kunskapsunderlaget bedömer Opdivo i kombination med Yervoy vid första linjens behandling av patienter med avancerad njurcellscancer

Läs mer om kombinationsbehandlingen

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2019